Tesoro Silver uMax Special edition

Tesoro Silver uMax Special edition

  Analog na hodně pohodové hledání

  Special edition od Tesora znamená, že v první řadě bude cívka sladěna s detektorem přímo v továrně. Silver uMax Special edition s koncentrickou kevlarovou sondou 9x8 palců od Tesora nabízí excelentní diskriminaci železa a přesné vyhledávání neželezných kovů. To je výhodné, když očekáváte stabilitu, jistotu, a žádáte, aby detektor uspokojivě nabízel informace o tom, co je pod cívkou, a kde. Ideální pro začátečníky. Dětem dá detektor oporu v jasné odezvě a, protože jsou děti soutěživé, ale nerady prohrávají, (kdo rád prohrává...)  nabídne jim konkurenční výhodu v dosahu v kategorii cenově srovnatelných detektorů, zejména proti těm s displejem. Pomůže rozvinout jejich schopnosti, nedovolí jim čekat na jednoduché píp, a kopej, mladej, mladá. Ale není to v žádném případě hračka, je to plnokrevný detektor kovů. Detektor se nechá velmi solidně naposlouchat. To znamená, že hledač po přiměřené praxi dokáže podle svých schopností rozpoznat jak hloubku cíle, tak předpokládaný typ nálezu. To objevování bez nějakých složitostí, ale s možností se individuálně prosadit, děti baví, a najdou si k Tesoro Silver uMax Special edition svoji cestu.

Silver uMax Special edition má kevlarovou pracovní sondu. Ta je odolná, a zkušení hledači ji používají v lokalitách, kde je množství odpadu tak velké, že v podstatě znemožňuje jiným sondám dosáhnout řízeného, nenáhodného úspěchu, při uspokojivé hloubce. Technologie  Max Boost umožní rozpoznat charakter signálu, který je na hranici dosahu detektoru, a získat rozpoznatelnou odpověď.  Je to stejná sonda, jako používají vyšší řady, De Leon, a zejména speciál Cortés. Detektor má velice rychlou reakci nad cílem a přesnou diskriminaci. Nízká je hmotnost  detektoru, váha ukáže jen 1,1 kg.

Nejrychleji se k detektoru kovu dostanete a nakoupíte zde: