Samizdaty 1866 - Les Svíb třináctý díl

22.09.2015 11:28

Druhá pruská armáda dorazila na místo bitvy.

Je krátce před půl dvanáctou. Důstojníci na obou stranách, jak pruští, tak rakouští, vedou svoje zálohy a poničené reformované prapory a setniny znovu do spleti údolíček v lese Svíb. Bitva u Hradce Králové v roce 1866 byla skutečnou krvavou vřavou. Říká se, že bitvu snad rozhodly pruské jehlovky a jejich rychlopalba. Detailní popis jejich účinnosti při palbě na dvě stě kroků najdete v dalším dílu seriálu Samizdaty 1866 - Les Svíb. Po půl dvanácté doráží na místo bitvy druhá pruská armáda. A přímo z chodu se zapojuje do zatím poměrně nerozhodného zápasu, kde převahu jehlovek v blízkém boji vyrovnávaly doposud odvážně manévrující rakouské baterie. Střílely vlastně z první linie, bojovaly jako zesílení čela rakouské pěchoty. Epizody z událostí, krátké deníkové črty z dějin jednotlivých jednotek, a přehledy okamžitých ztrát na obou stranách. Vysvětlení manévrů, komentáře k velitelským rozhodnutím. Popisy terénu kde jednotky krvácely. 

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA