Samizdaty 1866 – Les Svíb šestnáctý díl

21.02.2016 11:23

Tohle je vlastně závěr, konec a poslední část seriálu Samizdaty 1866 – Les Svíb.

Tak jistě, už chystáme další pokračování tematických črt z historie, a brzo je začneme dávat zase na některé naše weby. Hledání střípků historie přináší, a mělo by přinášet, více otázek než bombensichr jistých odpovědí. Takové to je, že o historii víme jen něco, o současnosti víme taky jen něco a o budoucnosti jen soudíme. A nevíme o ní s nějakou závaznou definitivní platností nic.

Náš seriál končí ústupem Rakušanů k Hradci Králové. Ta válka po bitvě na našem území dále pokračuje, a pokračuje i kniha, ze které jsme čerpali. Ale více jako ukázku ze samizdatu nabízet nebudeme. To už si každý může s nějakým úsilím prostudovat, nalézt a objevit sám, co se dále o bitvě podařilo zachovat. Ukázali jsme cestu k svobodnému pátrání v historii. Letos bude slavné kulaté jubileum. A máme tady zase nějaké otázky, proč bitva neprobíhala jinak. V minulém dílu jsme se zmínili o opravdu moderních palných zbraních, které ani jedna ze stran podle toho co víme - nepoužila.

Jak by bitva probíhala, kdyby použili Rakušané nebo Prusové další obecně známé technologie? Vždyť popis bitvy ukazuje, že to byl často boj naslepo, jedna strana nevěděla, kde je druhá. Vojevůdci nevěděli s nějakou určitostí jaké má soupeř taktické zálohy, co se děje za bojovou linií. Přitom bojové použití průzkumných leteckých prostředků, balonů, bylo v té době známé už zhruba osmdesát let. A to prosím z Francie, se kterou obě strany urputně bojovaly před krátkým časem v napoleonských válkách. A informace o možnostech průzkumu určitě měli generálové i z doby těsně před bitvou u Hradce Králové. V americké občanské válce byly pět let před bitvou úspěšně použity průzkumné balony na obou stranách. Zdá se, že ani jedna ze stran ve svém výzbrojním programu nepřekonala konzervativní pýchu. Dalo by se říct, že ač jedni měli výborné pěchotní pušky a druzí lepší dělostřelectvo, tak v případě použití moderního průzkumu by vyhrál prostě ten, který by věděl, co druhá strana chystá.

Historie bitva Hradec Králové samizdaty 1866 -01

Historie bitva Hradec Králové samizdaty 1866 - Les Svíb

Historie bitva Hradec Králové samizdaty 1866 - 03

Historie bitva Hradec Králové samizdaty 1866 - pluk 27

Historie bitva Hradec Králové samizdaty 1866 - II. prapor

Historie bitva Hradec Králové samizdaty 1866 - 2. gardový pluk

Historie bitva Hradec Králové samizdaty 1866 - II. sbor

A tím vlastně seriál samizdaty 1866 z našeho pohledu končí. U Hradce Králové začala jiná éra mocnářství, od roku 1867 tady máme Rakousko-Uhersko, nové soustátí, novou mocnost. I to jsou dějiny naší země, navazující na staré a hrdé středoevropské království. Bitva u Hradce Králové a její epizoda v lese Svíb začala jinou kapitolu evropských poměrů, na kterou vlastně trvale navazujeme dodnes. Ať chceme, nebo nechceme.

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA