Samizdaty 1866 - Les Svíb dvanáctý díl

01.07.2015 11:37

Raketové baterie tehdejší války v boji

Jak sami můžete spatřit, samizdaty literatury, která byla v minulosti nedostupná a knihy se mezi přáteli šířily tak, že se opisovaly a kopírovaly, mají do technické dokonalosti daleko. Následující stránky už trpí místy vybledlostí kopie, a také nízkou kvalitou průpisu. Technickými zbraněmi v tomto dílu je ale bojiště u Hradce Králové v roce 1866, doslova nabito. Máme tady rychlopalné zadovky, a můžete se dočíst, nepůjde to snadno, jak jejich rychlopalby začala lámat bitvu. Máme tady rychle manévrující jízdní baterie, to je taktika která ovlivňuje bitvy dodnes, manévr dělostřelectva. A máme tady také použití tehdejších raketových baterií v bitvě. Tohle už byla tak strašlivě moderní válka, až mrazí. 

Samizdaty 1866 - ručně opisovaná tehdy nedostupná literatura

Samizdaty 1866 - ručně opisovaná literatura Hradec Králové

Samizdaty 1866 - ručně opisovaná  literatura Les Svíb

Samizdat knihy o Lesu Svíb a 1866

Připravuje Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA