Samizdaty 1866 - Les Svíb druhý díl

21.03.2013 21:09

Kde jsou hlavní voje? Prusové přichází od Hořic. Obsazení Jiřic. Kóta 322 byla tehdy bez stromů. Rakouské dělostřelectvo budilo respekt. Začíná líčení událostí, které se před Hradcem Králové staly od sedmé hodiny do desáté dopoledne. Rozbahněné dno prolákliny vedle cesty po hřebenu, složené vykácené kmeny a jedle s duby doplněné mladým lesem na některých stráních, to byl krvavý Svíb před bitvou.

Pokračování příště.  Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA