Samizdaty 1866 - Les Svíb devátý díl

19.03.2014 18:20

Pronikání do lesa Svíb

  Pruské setniny jsou neustále pod tlakem a prudkou palbou rakouských jednotek. Rakušané mezerami v pozicích pronikají za záda Prusů a ti se musí manévry stahovat. Prudké jednotky generála Gordona žádají o pomoc sousední vojenské oddíly umístěné v lese Skalka.

  Krvavý souboj 61. rakouského pěšího pluku a pruského 67. pěšího pluku v lese Svíb. Jednotky byly v podstatě promíchány a devastovány z obou stran křížovými palbami. Precizní popis událostí, které se na výsledku války z roku 1866 podepsaly významnou měrou. Bitva v lese Svíb u Hradce Králové v ručně přepisované literatuře, Samizdaty 1866 vzniklé v osmdesátých letech minulého století, v době kdy získat potřebnou literaturu bylo velmi těžké. 

.......

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA