Samizdaty 1866 – Les Svíb čtrnáctý díl

15.11.2015 09:19

Přízrak porážky dostává obrysy.

Boj se rozdrobil do krajiny, a jak dorážejí přes potoky Trotinku a Hustlířanku postupně pruské posily, začíná to být s Rakušany nahnuté. Přesto, že se daří koncentrovat dělostřelectvo do skupin o mnoha desítkách hlavní na výšinách, jsou Rakušané pomalu ale jistě rozebírání střeleckou převahou Prusů, kteří jsou již v těsné blízkosti, a tam mají navrch. Tak dopadl i útok na jednu pruskou baterii, byla dobyta, ukořistěna výzbroj, a rakouská jednotka se nedokázala vrátit do postavení a byla trvalým napadáním v podstatě rozstřílena.  Pokus o ústup z Račic končí špatně, jednotky sice opouštějí ves v dotyku s nepřítelem postupně, ale nakonec jsou stejně obklíčeny. Jsou-li k dispozici ještě velící důstojníci, Prusové je sestřelují z koní jako na běžícím pásu. Teď už to nevypadá s Rakušany dobře. Bitva kulminovala a začíná se klonit na jednu stranu. Ztráty mužstva narůstají, a bojeschopných rakouských jednotek pomalu ubývá.

Samizdaty 1866. Seriál o bitvě. Hradec Králové. Les Svíb.

Samizdaty 1866. Seriál o bitvě. Hradec Králové. Les Svíb

Samizdaty 1866. Seriál o bitvě. Hradec Králové.

Samizdaty 1866. Seriál o bitvě. - Hradec Králové.

Samizdaty 1866. - Seriál o bitvě. - Hradec Králové.

Samizdaty 1866. - Seriál o bitvě - Hradec Králové.

Samizdaty 1866. - seriál o bitvě - Hradec Králové.

Samizdaty 1866 - seriál o bitvě - Hradec Králové.

Samizdaty 1866 - seriál o bitvě - Hradec Králové

Seriál připravuje Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA