Ještě jednou k východním Čechám

08.01.2013 21:54

  Přiřazení regionu východní Čechy k hlavní působnosti našeho obchodního projektu Detektor Centrála vyvolala na Lovci pokladu určitou diskusi. Zalovili jsme tedy ještě jednou v pramenech.

  Základ krajského uspořádání jako nižšího správního celku v zemi, v Čechách, spadají k Přemyslovci Otakaru II.

Panovník Přemysl Otakar II.

 V patnáctém století se uspořádání ustálilo. Tehdy bylo 14 krajů, ta číslovka je podobná, jenže všech 14 je vztaženo jen k Čechám, Morava měla kraje další. České kraje byly tyto:  Bechyňský, Boleslavský, Chrudimský, Čáslavský, Hradecký, Kouřimský, Litoměřický, Plzeňský, Prácheňský, Podbrdský, Vltavský, Slánský, Rakovnický a Žatecký.  Speciální skorokrajský statut měly ještě vnější kraje v pohraničí, Kladský, Tachovský, Trutnovský a Loketský.

  Drobné proměny se děly, ale základní kostra, zejména u krajů východočeských, Hradeckého, Chrudimského, a Čáslavského, zůstávala věky stejná. Pro hledače s detektory kovů to je myslím zajímavá regionální informace, neboť může napomoci s hledáním lokalit a pátráním - jak to tehdy bylo třeba s hranicemi menších územních celků. Jo, na hranicích se přeci vždy něco dělo...

  Když se podíváte na mapku z pozdější doby, která popisuje situaci za doby panování Habsburka Josefa II, uvidíte krajů 16. Berounský, Bydžovský, Čáslavský, Boleslavský, Hradecký, Budějovický, Chrudimský, Kouřimský, Klatovský, Plzeňský, Loketský, Prácheňský, Litoměřický, Táborský, Žatecký a Rakovnický.

  Krajské uspořádání v době Josefa II.

 

  Opět jsou  mezi nimi Hradecký, Chrudimský a Čáslavský, na východě Čech. Povšimněte si, že celá řada dnešních krajů nebyla historicky ukotvena. Třeba Liberecký, to je jasný Boleslavský, nebo Praha neměla nic, natož Středočeský kraj... Významným pozůstatkem těch dob jsou hledači oblíbené mapy spojené s takzvaným Josefínským mapováním....

Josef II, císař.

   K postupným změnám docházelo, největší přišla za protektorátu, ale zemské uspořádání stále nějak bylo platné. A skončilo hned necelý rok po ovládnutí republiky komunisty. V roce 1949. Bylo to dáno novou, komunisty po sovětském vzoru sestavenou ústavou. Generální tajemník KSČ Slánský k návrhům tehdy připsal: "Rozbijeme ty mamutí úřady, jakými byly zemské národní výbory, které nešly kontrolovat. Úřady v krajích a okresech budou nyní více pod kontrolou lidových zástupců."  Kraje byly nově vytvořeny od Nového roku 1949,  zákonem č. 280/1948 Sb., jímž byly dosavadní Česká a Moravskoslezská země zrušeny jako správní celky (o Slovenské se zákon nezmiňuje) a jejich území rozděleno mezi nově koncipované kraje. Na území dnešní České republiky tak vzniklo 13 krajů (+ hlavní město Praha s postavením kraje). Některé z krajů přesahovaly samovolně a bez ohledu na přirozenost hranice mezi českou, moravskou a slezskou zemí, krajské hranice však respektovaly hranici Slovenska.

 Později, na začátku 60 let, byly kraje už byrokratickým politickým nástrojem vlády, změnil se opět jejich počet, byly vytvořeny umělé útvary s cílem udržet uvědomělou politickou kontrolu, a poprvé vznikl nový Východočeský kraj. Zeměpis Československa z roku 1960 o tom třeba říká: „V hranicích krajů, nových celcích územně administrativní organizace státu, a částečně i prostřednictvím jejich Národních výborů se uskutečňuje řízení hospodářství a socialistická výstavba. Když byly jednotky první kategorie - kraje, uváděny v život, uplatnily se při jejich vzniku ekonomické principy, avšak nikoliv výhradně. Někde byly v rozporu s požadavkem, aby územní jednotky byly přibližně stejně veliké a mimo to v některých případech převažovaly ohledy politické. Tak se v našich krajích a nových okresech podle sovětského vzoru spojila ekonomika a politika” Zejména ty politické ohledy jsou hodně zajímavé, že....

  Je dobré vědět, že pro zrušení krajů jsou neustále slyšet hlasy, od roku 2005, tedy pouhých 5 let po poslední tuzemské zeměpisné reformě, jsou stále předkládány návrhy, které komentují kraje jako nadbytečný článek mezi občanem, jeho bydlištěm, a státem. A žrouta peněz. Ale my nevíme jak bude východní část historické země České zase rozparcelována, a tak si myslíme, že se držíme tradice správně, a jsme s Detektory Východní Čechy umístěni docela přesně.

  Tak, tolik upřesnění k diskusi, a příště zase něco pikantního o nálezech...

  Jirka Vavřina (litrfree), Detektor Centrála

Zdroje: Zeměpis Československa 1960, Wikipedie.